skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във формирования на ВВС

Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление в което да посочат до три длъжности само от едно приложение пот. 1. за участие в конкурса, чрез структурите на ЦВО, до съответното длъжностно лице по т. 3, в срок до 29.04.2022 г.
Read More

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Столична община – район „Средец" - в качеството си на доставчик на социални услуги - продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа". „Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва…

Read More

Детската кухня на ул. „Хан Аспарух“ № 60 няма да работи на 21 и 22 март 2022 г.

Поради възникнала авария Детската кухня на ул. „Хан Аспарух” № 60 няма да работи на 21 и 22 Март 2022 г.Вече закупените купони ще важат след отваряне на кухнята.По желание на родителите – на 22 март – могат да се…

Read More

Информационно събитие за домоуправители по проекта SHEERenov

На 14.03.2022 г. (понеделник) от 18 ч. ще се проведе информационна среща за домоуправителите на сградите получили обследване за енергийна ефективност в рамките на проекта SHEERenov при следния дневен ред: Информация за напредъка по проекта, включително представяне на резултати от…

Read More

График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Мобилен събирателен пункт ще приеме опасни битови отпадъци за район „Средец“ на 26 март 2022 г. (събота) и на 03 юни 2022 (петък), от 8:30 до 14 : 30 часа. Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 -…

Read More

График за събиране на текстилни отпадъци от домакинствата

Списък с адресите на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали, разположени на територията на район "Средец" - Столична община: ул. „Шипка“, срещу No 23бул. „Цар Освободител“, на тротоара срещу бизнес клубаул. „Цар Иван Асен…

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда на ул. „Цар Шишман“, №3, гр. София.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДОЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ-БОРИС БЕЛАУРОВ ХИКОВул.“Цар Шишман“, №3гр. София ДО„МЕТРОПОЛИС ГРУП“АДбул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2гр. София…

Read More

Покана за участие в Зелена школа 2022

Покана за участие в Зелена школа 2022 - инициатива, насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години, за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване…

Read More

На вниманието на родителите: Столична община стартира портала Виртуална кухня

Съобщениеот Детска кухня №19 на ул. „Тича” №6тел.: 02/ 94 43 865иДетска млечна кухня № 2 на ул. "Хан Аспарух" № 60тел.:02/ 989 66 70 Уважаеми родители,Уведомяваме Ви, че от 25.02.2022 г. Столична община въвежда електронна услуга – Виртуална кухня…

Read More
Back To Top