skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на силите

Със заповед № 3РД-190/07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 28 (двадесет и осем) длъжности за…

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във Военновъздушните сили

Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и…

Read More

Съобщаване на ПРОЕКТ – ПУП-ИПЗ и РУП за НАДСТРОЯВАНЕ на НКЦ на ул. „Славянска“ №13

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Съобщение № РСЦ23-ВК08-2423 На основание чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времетоот 02.05.2024 г. до 03.05.2024 г.,в Командване за логистична поддръжка

Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, съгласно Приложение № 1. Длъжностно…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на мартинеци, цветя и пролетни сувенири на територията на район ‘Средец’

З А П О В Е Д№ РСЦ24 – РД 09 – 9 / 31.01.2024 г. За създаване на по-добра организация на търговията с мартеници, картички, цветя и пролетни сувенири на територията на район „Средец“ и събиране на дължимите такси,…

Read More

Съобщение за поставяне на покривна реклама на стадион “Васил Левски”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ДО„НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАДБул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38гр. София ДОЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АДул.“Света София“, №7, ет.5гр. София…

Read More

Обяви за провеждане на конкурси за войнишки длъжности във ВМС, СКСО, КЛП

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Обява за провеждане на конкурс за войнишки…

Read More
Back To Top