skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Военновъздушните сили No РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:
Read More

Издадени разрешителни за премахване на дървета в частни имоти

Бул. "Цариградско шосе" №47 до оградата към ул. "Младен Павлов"1 бр. топола - с гнилостни процеси по стъблото1 бр. ясен – силно наклонен под дъга над паркинга Ул. "Граф Игнатиев" №452 бр. Айлант – самоизраснали в оградата2 бр. Джанки –…

Read More

Организация на движението във връзка с отбелязване на Националния празник на Република България – 3 март

От 18.00 часа до приключване на мероприятието на 28.02.2023 г. на ул. “Аксаков“ в участъка между ул. „Георги Бенковски‘ и ул. „Дякон Игнатий“;От 12.00 часа на 02.03.2023г. до 03.00 ч. на 03.03.2023 г. на северозападната дъга на пл. „Св. Алексансър…

Read More

Започва кампания за раздаване на безплатни домашни компостери

Всички граждани, желаещи да получат безплатно контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка в Район „Средец“ до 09.03.2023 г. Инициативата е част от кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“.…

Read More

Краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”

СО-район „Средец“ обявява краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I”, финансирано по линия на механизма за възстановяване и устойчивост до 10.05.2023 г.След тази дата, съгласно…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед No 3РД - 189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и картички на територията на район „Средец”

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и картички на територията на район „Средец” Заповед_2023Изтегляне Списък валентинки 2023Изтегляне Списък мартеници 2023Изтегляне Незаети места за МАРТЕНИЦИ - 2023Изтегляне

Read More

Полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от ЦГМ за пътуване с обществения транспорт на територията на София

Полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност - ЕАД за пътуване с обществения транспорт на територията на София: https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/1397/novi-prevozni-dokumenti

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. ВГС-за-публикуване-1Изтегляне

Read More
Back To Top