skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Конкурсът е за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г.в Съвместното командване на специалните операции. Обява за конкурс за войнишки длъжностиИзтегляне

Read More

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Конкурсът е за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Обявата можете да изтеглите оттук: Обява за конкурс за матросиИзтегляне

Read More

Национален ученически конкурс „Наследник съм на…“ посветен на 110 годишнина от Балканските войни

Националният ученически конкурс „Наследник съм на ...." е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието…

Read More

Миене на улици в район „Средец“

От Столичен инспекторат съобщават за организация на миене на улиците в район „Средец”, както и територията, заключена в следните улици: бул. „Витоша”, бул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Позитано“Предприемат се необходимите мерки при временно закриване (частично или цялостно) на участъци от…

Read More

Третиране на общински тревни площи в район „Средец“ срещу бълхи и комари

На 16 юли 2023 г ще бъде извършена обработка на общински зелени площи в район "Средец" – паркове, градини и междублокови пространства - срещу комари, а на 20 юли 2023 г. - срещу бълхи.Дезинсекцията за комари ще се състои след…

Read More

Паметна плоча на проф. Геза Фехер“ на фасада на сграда на ул.“6-ти септември“№7А, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ23-ВК08-1221 На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че…

Read More

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в парк Борисова градина – паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, с допълнителното инвестиционното предложение чрез РИОСВ от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД са поставени на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица в периода от 06.07.2023г. до 20.07.2023г. вкл.
Read More

Грижа в дома

Столична община - район „Средец“ стартира проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична…

Read More

Обществено обсъждане на: Проект за виза за проучване и проектиране на „Паметник на децата, загинали по време на трагичните конфликти в България 1923-1944г.“ в парк „Княз-Борисова градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. №КъмРСЦ23-ВК08-925-[2]/13.06.2023г. О Б Я В Л Е Н И Е СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,В изпълнение…

Read More
Back To Top