skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на…

Read More

Указания за условията и реда за поставяне на къщички за котки и кучета на територията на район “Средец”

I. Цели на указанията:Настоящите указания, наричани по-нататък за краткост „Указания“, уреждат организацията за условията и реда за поставяне на къщички за котки и кучета на територията на СО-район „Средец“ в съответствие с Наредбата за преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументално-декоративните…

Read More

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Цел на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)  Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали…

Read More

Обява за конкурс в Сухопътните войски

Със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътни войски, са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както…

Read More

Обява за подбор на районен инспекторат “Средец”

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВАПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕНА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОРВ РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „СРЕДЕЦ“ – 5 РАБОТНИ МЕСТА Описание на длъжността: Контролира изпълнението на дейностите по договорите, сключени между Столична община и фирмите изпълнители по дейност „Чистота“ и…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на силите

Със заповед № 3РД-190/07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 28 (двадесет и осем) длъжности за…

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във Военновъздушните сили

Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и…

Read More
Back To Top