skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на мартинеци, цветя и пролетни сувенири на територията на район ‘Средец’

З А П О В Е Д№ РСЦ24 – РД 09 – 9 / 31.01.2024 г. За създаване на по-добра организация на търговията с мартеници, картички, цветя и пролетни сувенири на територията на район „Средец“ и събиране на дължимите такси,…

Read More

Съобщение за поставяне на покривна реклама на стадион “Васил Левски”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ДО„НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАДБул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38гр. София ДОЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АДул.“Света София“, №7, ет.5гр. София…

Read More

Обяви за провеждане на конкурси за войнишки длъжности във ВМС, СКСО, КЛП

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Обява за провеждане на конкурс за войнишки…

Read More

Разрешение за поставяне на светеща покривна реклама на ул. „Ген. Гурко“, №62

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция „Градска среда“ на СО е одобрил проект и издал разрешение за поставяне № 129/19.12.2023г. за: “Ажурна светеща покривна реклама „JOHNNIE WALKER KEEP…

Read More

Съобщаване на Заповед №САГ-РА53-754/26.10.2023г за допускане изработване на ПУП-ИПЗ и РУП за НАДСТРОЯВАНЕ на НКЦ на ул. „Л. Каравелов“ №34

СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”Гр. София, 1000, ул. „Леге” № 6 тел. 9877811,12,131 ф.9861837 www.sredec-sofia.org Съобщение № РСЦ23-ВК08-2189-(2) от 18.12.2023г На основание чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал Заповед №САГ-РА53-754/26.10.2023г за…

Read More

Относно Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с наближаващия край на проекта екипите осъществяват ускорени…

Read More

Места за коледни подаръци, сувенири, и сурвакници, за не по-малко от 5 дни, на територията на район „Средец”

Във връзка със създаване на по-добра организация на търговската дейност в район „Средец“ по време на коледните и новогодишни празници и събиране на дължимите такси, на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27 от…

Read More

Свободно работно място за длъжността: медицинска сестра в ДГ №18 “Детски свят”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА:МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 '' ДЕТСКИ СВЯТ'' 1. Цел на…

Read More

Обществено обсъждане на: Проект за виза за проучване и проектиране на „Монумент на Никола Гюзелев“ на пл. „Никола Гюзелев“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. №КъмРСЦ23-ВК08-1492-[2]/20.11.2023г. О Б Я В Л Е Н И ЕСО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,В изпълнение на…

Read More
Back To Top