skip to Main Content

Среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането

На 26.01.2023 г. от 18:00 ч. район „Средец“ организира среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането.Срещата ще се състои в Зала „Американски център“ на Столична библиотека на пл. "Славейков" 4a.Ще бъдат разяснени условията за…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Обявата е за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево…

Read More

Документация и заповед за конкурс – бюфет в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община - район "Средец", представляващ помещение за ученическо хранене - бюфет с полезна площ 11,64 кв.м, разположено в сградата на 12 СУ "Цар Иван Асен II"
Read More

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I I. Резюме В Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са разработени набор от реформи и проекти. В рамките на стълб „Зелена България“ е предвиден проект в сферата…

Read More

Стартира провеждането на обществена поръчка с предмет „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“

По силата на Споразумение за съвместно възлагане № Към РСЦ22-У321-101-(3)/31.10.2022 г. (12.09.2022 г.,), сключено между СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СРЕДЕЦ” и 12-то СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II”, кметът на район"Средец" стaртира провеждането на обществена поръчка с предмет:„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА…

Read More

Организация на движението за ул. „Цар Шишман“

До 17.11.2022 г. (включително) продължава организацията на движение, като се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено…

Read More

Кандидатстването за енергийно обновяване на жилищата ще стартира през ноември 2022г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд. Новата програма за саниране на многофамилни сгради стартира през ноември т.г., обявиха от МРРБ. Както вече…

Read More
Back To Top