skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс в Съвместното командване на силите

Със заповед № 3РД-464/06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 35 (тридесет и пет) длъжности за…

Read More

Заповед на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръженитесили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника заприлагане на Закона за отбраната и въоръжените сили…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,…

Read More

Обявяване на заинтересованите лица на заповед на главния архитект на СО за изменение на ПУП – ИПЗ и РУП за ЖС с административен адрес ул. Лакатица №6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ Към РСЦ23-ВК08-1694-[7]/28.05.2024 г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщавам, че в район „Средец” е…

Read More

Програма „Европа” 2024 е отворена за кандидатстване до 10.06.2024 г., 17:30 ч.

Програма „Европа” на Столична община стартира за шестнадесета поредна година. През 2024 г. водещият ѝ принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.…

Read More

Район Средец и Четири лапи организираха кастрационна кампания за бездомни котки

Кампанията стартира от вчера - 8 май - и ще продължи до 31 май на територията на района.В програмата ще може да се кастрират бездомни котки само от територията на район Средец. Всеки, който има желание да помогне на безстопанствен…

Read More

Мият през нощта транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“

Екипи на почистващата фирма ще измият пътните платна, тротоарите и спирките на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула. По време на почистващите дейности от 00:30 часа до 04:30 часа на 30.04.2024 г. се забранява влизането на…

Read More

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

До края на изтичащия месец ще се състоят две кампании за разделно събиране на опасни отпадъци от бита чрез Мобилен събирателен пункт със съдействието на фирма “Екосейф” ООД, с която Столична община има сключен договор.- I-ва кампания на 27 април…

Read More

Организация на движението по бул. „Патриарх Евтимий“

Във връзка със строителни дейности и въвеждане на нова постоянна организация на движението по бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Витоша“, ул. „Проф. Фр. Нансен“ и бул. „Ген. Скобелев" се забранява престоят и паркирането: ➢ От 20:00 часа на 28.04.2024 г. до…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

Със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националниявоенен университет, са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и вчужбина, съгласно Приложение № 1.Кандидатите за участие в конкурса,…

Read More
Back To Top