skip to Main Content

Пръскане срещу кърлежи и комари

На 15 и 16 септември ще бъдат извършени есенни обработки срещу кърлежи и комари в кв. Яворов.Обработките се извършват при сухо време, като тези за кърлежи са сутрин след 6 часà, а за комари – след 23 часà. Ще се…

Read More

Конкурс за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за ученическо хранене- стол в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”

Публично оповестен конкурс №3/08.09. 2022г. за отдаване под наем част от имот– публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община - район „Средец“, представляващ помещение за ученическо хранене- стол с полезна площ /ПП/ 222,92 кв.м., разположено в сградата…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на цветя на площ от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 2 дни на територията на район „Средец”

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ: • Срокът на действие на заповедта е от 14.09.2022 г. до 17.09.2022 г., включително.• Издаване на разрешения става по реда на подаване на заявленията, до изчерпване на посочените в настоящата заповед места. Предимство…

Read More

Одобрен проект за подмяна информационно табло изобразяващо информация за качеството на атмосферния въздух на ул.“Г.С. Раковски“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДО ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СО ЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СО ул.“Леге“, №6 ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ…

Read More

Обява за подмяна на информационно табло изобразяващо информация за качеството на атмосферния въздух – бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДОЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СОЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СОул.“Леге“, №6 ДОВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦАсъгласно чл.15 от АПК  …

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в съвместното командване на специалните операции…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина Обява матросиИзтегляне

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в…

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за строеж на: “Бюст-паметник на композитора Петко Стайнов“ в парк“Борисова градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ДОЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СОЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СОул. „Леге“, №6 ДОФОНДАЦИЯ“ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ“ул. „Иван Вазов“, №23гр.София Съобщение NК.РСЦ21-…

Read More

Започва полагането на нова настилка по ул. „Шишман“ и ул. „6-ти септември“

От 7 август започва полагане на нова настилка на пътните платна на ул. „Шишман“ и ул. „6-ти септември“. Строително-монтажните работи включват демонтаж на временната асфалтова настилка, направа на нова пътна конструкция и монтаж на нови бетонови и гранитни павета на…

Read More
Back To Top