skip to Main Content

В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „2 ПД” ЕООД

Изграждане на обслужваща ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ, ЧЕТИРИ И ПЕТ ЕТАЖА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ в УПИ ІІІ-275,276, кв.30, м. „Трета извънградска част” с идентификатор 68134.107.250, ул. „ Крали Марко ” № 6, СО- район „Средец”,…

Read More

В СО – район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД за „Преустройство и промяна на предназначението от бар, фитнес, бирария и магазин №3 в СПА- фитнес и бирария” на ул.”Сан Стефано” № 22

В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД за „Преустройство и промяна на предназначението от бар, фитнес, бирария и магазин №3 в СПА- фитнес и бирария” на ул.”Сан Стефано” № 22 Прилежащи документи…

Read More
Back To Top