Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 57 23 яну 2019

  Инвестиционно предложение от „Рила Център“ ЕООД за : „Изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбни сондажни кладенци,с дълбочина 70м всеки,за водоснабдяване и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водостабдяване за други цели/почистване на тоалетни/ на хотел „Рила““

  Прочетете повече
 • 56 21 дек 2018

  Инвестиционно предложение от „АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА” ЕООД, за :ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В САЛОН ЗА КРАСОТА И ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ”

  Прочетете повече
 • 55 18 дек 2018

  Инвестиционно предложение от РАЙОН „СРЕДЕЦ”- СТОЛИЧНА ОБЩИНА за :
  „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ на Енергийната ефективност на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ” и
  УКРЕПВАНЕ на физкултурен салон на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ”

  Прочетете повече
 • 54 13 дек 2018

  Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ на Енергийната ефективност на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ” и УКРЕПВАНЕ на физкултурен салан на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ”

  Прочетете повече
 • 53 07 дек 2018

  Инвестиционно предложение от „Б Т К ” ЕАД, за : „Изграждане на Приемо предавателна станция за глас и/или данни SF5931-част от националната мрежа на „БТК” ЕАД за безжична комуникация VIVACOM” местоположение:административна сграда с идентификатор 68134.104.5.1, бул.”Патриарх Евтимий” № 37, район „Средец”,Столична община, GPS 42041'18.36",023019'22.40"

  Прочетете повече
 • 52 07 дек 2018

  Инвестиционно предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО"

  Прочетете повече
 • 51 26 ное 2018

  Постъпило инвестиционно предложение от „КАЗУС ИМОТИ” ООД , за :Строеж на ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, с домови В и К отклонения”

  Прочетете повече
 • 50 26 ное 2018

  Становище на Мария Ачкова за изработването на проект за изменение на ИПУР, изменение на ИПЗ и РУП за УПИ IIІ-37 „за адм.- търговски комплекс, хотелска част и жилища“, кв.398, м.”Център- Зона „А“- юг”, с административен адрес ул.”Цар Калоян” N6, със Заповед N РА50-844/31.10.2018 на гл. архитект на Столична община

  Прочетете повече
 • 49 21 ное 2018

  Съобщаване на заинтересованите лица Заповед № РА50-853/02.11-2018г. за одобряване на ПУП-ИПРЗ и РУП за нови УПИ V-81 „за ЖС, офиси и ПГ“ и УПИ IV-80 „за ЖС“, кв. 10, м. „Трета извънградска част“, район „Средец“-СО, гр. София

  Прочетете повече
 • 48 16 ное 2018

  Постъпил проект за Изменение на Плана на Регулацията и Застройката (ИПРЗ) за 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, УПИ І- „за училище“, кв.426, м.”Зони Г- Центъра” (част), бул.”Патриарх Евтимий” N 35

  Прочетете повече