Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 121 13 окт 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №56 от 02.09.2020г на Главния архитект на Столична община за: РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ КАЛКАН НА СГРАДА: 2,8/16м, с адрес – бул. „Васил Левски“ №66, гр. София.

  Прочетете повече
 • 120 13 окт 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №55 от 02.09.2020г на Главния архитект на Столична община за: РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ КАЛКАН НА СГРАДА: 4/8м, с адрес – бул. „Граф Игнатиев“ №64, гр. София.

  Прочетете повече
 • 119 03 авг 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица на виза за инвестиционно проектиране на „детска площадка“ в "Княжеска градина", район „Средец“, гр.София. На основание чл.12, т.4 от ЗУЗСО предстои да бъде проведено обществено обсъждане на визата.

  Прочетете повече
 • 118 29 юли 2020

  Становище на Трайчо Трайков кмет на район 'Средец' във връзка с постъпил проект за промяна на регулационния и застроителен план на хотел 'Рила'

  Прочетете повече
 • 117 02 юни 2020

  СЪОБЩАВАНЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №30 ОТ 14.05.2020г. ЗА „ПОКРИВНА РЕКЛАМА /СВЕТЕЩИ АЖУРНИ БУКВИ/: „Motorola“ върху сграда в ПИ с идентификатор 68134.108.30, УПИ XIII-2, кв.4, м. „Трета извънградска част“, с административен адрес бул. „Цариградско шосе“ №15

  Прочетете повече
 • 116 29 май 2020

  Реконструкция на отводняването на фонтан пред президенството в поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.100.41, пл. „Атанас Буров“, район „Средец“

  Прочетете повече
 • 115 29 май 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица на проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3“, "Княжеска градина", район „Средец“, гр.София.

  Прочетете повече
 • 114 30 апр 2020

  Съобщение и проекти за базова станция на "Теленор България" ЕАД на бул."Патриарх Евтимий" 20

  Прочетете повече
 • 113 30 апр 2020

  Главният архитект на район “Средец” е одобрил проект и е издал разрешение за строеж №14 от 07.04.2020г. за обект: „Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД SF1070_A”, в сграда с идентификатор 68134.100.100.1, разположен в VIII - 100, кв. № 486, м. „Център - Зона „А“ - юг“,, район „Средец“, с административен адрес – пл. Народно събрание №9, сграда на ул."Аксаков" №17, гр.София.

  Прочетете повече
 • 112 10 апр 2020

  Заповед №РА50-222/19.03.2020г. на Главния архитект на Столична община, с която е наредено да се изработи служебно проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване (ИПРЗ) и Работен Устройствен План (РУП) в териториален обхват УПИ IІ-4 „за хотел“, поземлен имот с идентификатор 68134.104.93, кв.428, м.”Главен градски център- Зони Г-8 и Г-10”, с административен адрес бул.”Патриарх Евтимий” №7

  Прочетете повече