skip to Main Content

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публично-общинска собственост на ул. “Петър Парчевич” №43 представляваща помещение за ученическо хранене – ученически бюфет

Back To Top