skip to Main Content

О Б Я В А за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.

Back To Top