skip to Main Content

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район Средец за периода 05.04-09.04.2021 г.

От „ЧЕЗ България" ЕАД съобщават за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район Средец за периода 05.04-09.04.2021 г. както следва:• На 08.04.2021 г. /09:00 - 13:00 ч. / - Жк.Яворов: Хан Омуртаг 8, 6• На 06.04.2021 г. /09:00 -…

Read More

Район ‘Средец’ стартира предоставянето на услуга “Патронажна грижа +”

Район 'Средец' стартира предоставянето на услуга “Патронажна грижа +” Стартира предоставянето на услуга патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020…

Read More

Съобщение за ОВОС относно инвестиционно предложение за „Регионално инвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ" гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837       …

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на покривна реклама /светещи ажурни букви/ „FoodPanda“

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ21-ВК08-278/23.02.2021г.  ДО  ОГНЯН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕС         УЛ. „ФРИТЬОФ НАНСЕН”…

Read More
Back To Top