Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 222 19 Mar 2018

  Княжеска градина

  Прочетете повече
 • 221 19 Mar 2018

  Съобщение за одобрен Работен Устройствен План на кв.472, УПИ „за телефонна палата“

  Прочетете повече
 • 220 19 Mar 2018

  Съобщение за извършване на ОВОС в УПИ за "телефонна палата", кв.472, ул. "Ген.Гурко" №4

  Прочетете повече
 • 219 13 Mar 2018

  Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цвeтя на на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”

  Прочетете повече
 • 218 13 Mar 2018

  Стартира национална инициатива под мотото "Почисти и разкраси с Cif"

  Прочетете повече
 • 217 12 Mar 2018

  Нов детски кът в градинка Такев

  Прочетете повече
 • 216 06 Mar 2018

  Покана за участие в Работна група за оценка или проектни фишовеза актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

  Прочетете повече
 • 215 02 Mar 2018

  Питане относно Къщата на Гешов и бившия Нотариат

  Прочетете повече
 • 214 28 Feb 2018

  Извършени ремонти на улични и тротоарни настилки през 2017 година - район "Средец"

  Прочетете повече
 • 213 22 Feb 2018

  План за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки за 2018 г. - район "Средец"

  Прочетете повече