Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 358 08 апр 2021

  Предстои обществено обсъждане относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“

  Прочетете повече
 • 357 07 апр 2021

  Предстои обществено обсъждане на Проекта за специализиран подробен устройствен план на Столична община във връзка с разширяване на съществуващите линии на софийското метро

  Прочетете повече
 • 356 06 апр 2021

  Удължава се карантината за детската кухня на ул. „Тича” № 6

  Прочетете повече
 • 355 26 мар 2021

  Детската кухня на ул. „Тича” № 6 е под карантина до 6 април

  Прочетете повече
 • 354 25 мар 2021

  Район "Средец“ е присъединен район към Единния модел за явяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

  Прочетете повече
 • 353 24 мар 2021

  Важно за избирателите поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

  Прочетете повече
 • 352 19 мар 2021

  Eлектронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите Избори 2021

  Прочетете повече
 • 351 19 мар 2021

  Важно за избирателите в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.

  Прочетете повече
 • 350 16 мар 2021

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА50-56/01.02.2021г за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване и работен устройствен план (ПУП - ИПЗ и РУП) в следния териториален обхват: поземлен имот с идентификатор 68134.106.237 по КККР, в УПИ ХIV-10-„за художествена галерия на СБХ“, кв. 546а, м. „Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“ “, с административен адрес ул. „Шипка“ №6, гр.София.

  Прочетете повече
 • 349 11 мар 2021

  Съобщение за ОВОС относно инвестиционно предложение за „Регионално инвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община"

  Прочетете повече