Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 332 13 окт 2020

  Започва актуализация на всички Недвижими културни ценности (Паметници на културата) в осем квартала: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 и 421, с обхват - затворения контур между улиците – „Г. Раковски“, „Граф Игнатиев“, „Патриарх Евтимий“, „6-ти септември“, „Хан Аспарух“, „Г. Раковски“, гр. София.

  Прочетете повече
 • 331 24 авг 2020

  Заповед за провеждане на обществено обсъждане, относно Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I, кв. 3, местност „Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10, район „Средец“ на територията на Княжеска градина, район „Средец“, гр.София

  Прочетете повече
 • 330 20 авг 2020

  Съобщение на схема за празнична украса

  Прочетете повече
 • 329 12 авг 2020

  Обяснение от 'Топлофикация София' ЕАД относно необходимостта от реконструкцията на топлопроводните съоръжения по ул. 'Цар Иван Шишман'

  Прочетете повече
 • 328 31 юли 2020

  Доклад относно обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано"

  Прочетете повече
 • 327 29 юли 2020

  Предстои представяне на: Проект за подробен устройствен план /ПУП-ИПРЗ/ за УПИ I „за резиденция“ по отношение на ПИ с идентификатор 68134.901.1131 по КККР , кв.145, м. „Лозенец II-ра част“, район „Лозенец“.

  Прочетете повече
 • 326 13 юли 2020

  Промяна на датата и мястото за провеждане заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и КОО, кв. 3, „Княжеска градина"

  Прочетете повече
 • 325 03 юни 2020

  Предстоящо обществено обсъждане относно проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3, „Княжеска градина", район „Средец“,

  Прочетете повече
 • 324 31 мар 2020

  Становище на кмета на район "Средец" Трайчо Трайков относно: "Проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за м.“Трета извънградска част“, район „Средец“, кв.12, нов УПИ ІХ-115„за ЖС“, ул.”Мизия” №9"

  Прочетете повече
 • 323 27 мар 2020

  СЪОБЩЕНИЕ от Столична община Направление "Архитектура и градоустройство

  Прочетете повече