Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 328 31 юли 2020

  Доклад относно обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано"

  Прочетете повече
 • 327 29 юли 2020

  Предстои представяне на: Проект за подробен устройствен план /ПУП-ИПРЗ/ за УПИ I „за резиденция“ по отношение на ПИ с идентификатор 68134.901.1131 по КККР , кв.145, м. „Лозенец II-ра част“, район „Лозенец“.

  Прочетете повече
 • 326 13 юли 2020

  Промяна на датата и мястото за провеждане заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и КОО, кв. 3, „Княжеска градина"

  Прочетете повече
 • 325 03 юни 2020

  Предстоящо обществено обсъждане относно проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3, „Княжеска градина", район „Средец“,

  Прочетете повече
 • 324 31 мар 2020

  Становище на кмета на район "Средец" Трайчо Трайков относно: "Проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за м.“Трета извънградска част“, район „Средец“, кв.12, нов УПИ ІХ-115„за ЖС“, ул.”Мизия” №9"

  Прочетете повече
 • 323 27 мар 2020

  СЪОБЩЕНИЕ от Столична община Направление "Архитектура и градоустройство

  Прочетете повече
 • 322 13 мар 2020

  Съобщение до заинтересованите лица на проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за м.“Трета извънградска част“, район „Средец“, кв.12, нов УПИ IX-115 „за ЖС“, с административен адрес ул.”Мизия” №9


  Прочетете повече
 • 321 06 мар 2020

  Пролетно почистване на район "Средец" 2020

  Прочетете повече
 • 320 01 фев 2020

  Информация за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район 'Средец' от 3 до 9 февруари 2020 г.

  Прочетете повече
 • 319 30 яну 2020

  Информация за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район "Средец" от 30 до 31 януари 2020 г.

  Прочетете повече