Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 181 27 Jun 2017

  Информация за извършване на текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на 27 юни 2017 г. на територията на Столична община Зона I - район 'Средец' - съгласно договор със Столична община

  Прочетете повече
 • 180 27 Jun 2017

  ОТ 23.06.2017 Г. В СГРАДАТА НА НАГ, УЛ. „СЕРДИКА” № 5, ПАРТЕР СЕ ОТКРИВА ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО НА АГКК

  Прочетете повече
 • 179 26 Jun 2017

  График за миене с автоцистерна с маркуч в район 'Средец' - 26 и 27 юни 2017 г.

  Прочетете повече
 • 178 22 Jun 2017

  Касата на районната администрация разполага с ПОС терминално устройство

  Прочетете повече
 • 177 14 Jun 2017

  Общественият посредник на Столична община приема на 19.06.2017 г. в сградата на район 'Средец'

  Прочетете повече
 • 176 14 Jun 2017

  В район 'Средец' е постъпило инвестиционно предложение за изграждане на обслужваща жилищна сграда на три, четири и пет етажа, подземни гаражи и център за психическо здраве в м. 'Трета извънградска част', ул. 'Крали Марко' 6

  Прочетете повече
 • 175 13 Jun 2017

  Съобщение за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на УПИ ХV-219,220 от кв.432, м. „Зони Г- Центъра“ /част/, район „Средец“, представляващ неразделна част от изменението на плана за регулация и застрояване на м. „Зони Г- Центъра“ /част/

  Прочетете повече
 • 174 13 Jun 2017

  Информация за извършване на текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на 13 юни 2017 г. на територията на Столична община Зона I - район 'Средец' - съгласно договор със Столична община

  Прочетете повече
 • 173 12 Jun 2017

  Информация за извършване на текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на 10,11 и 12 юни 2017 г. на територията на Столична община Зона I - район "Средец" - съгласно договор със Столична община

  Прочетете повече
 • 172 09 Jun 2017

  В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „МОБИЛТЕЛ ” ЕАД, за : „БАЗОВА СТАНЦИЯ SOF1774”

  Прочетете повече