Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 338 21 яну 2021

  Одобрена от главния архитект на София обща схема за поставяне на преместваеми обекти по типов проект на временен пазар-книжен пазар „Славейков“, пл.“Славейков“

  Прочетете повече
 • 337 19 яну 2021

  Обществено обсъждане относно проект за изграждане на „бюст-паметник на ген. Владимир Вазов“ в парк „Княз Борисова градина“, имот с ид: 68134.109.11, район „Средец“, гр. София

  Прочетете повече
 • 336 18 яну 2021

  Главният архитект на Столична община е издал заповед № РА50-995 / 29.12.2020г., с която нарежда изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) с обхват - затворения контур между улиците – „Г. Раковски“, „Граф Игнатиев“ и „Патриарх Евтимий“, включващ кв. 418, кв. 419, кв. 420, кв. 421 от м.„Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“ и кв. 414, кв. 415, кв. 416, кв. 417, кв.422 от м.„Главен градски център - зони Г-Центъра /част/“, район „Средец“, гр. София. От териториалния обхват е изключен урегулиран поземлен имот УПИ Х - „за Министерство на правосъдието, нотариат и трафопост“ от кв. 420, с административен адрес бул. „Патриарх Евтимий“ № 2, гр.София.
  Главният архитект на Столична община е издал заповед № РА50-13 / 14.01.2021г за поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № РА50-995 / 29.12.2020г. и неразделна част от нея

  Прочетете повече
 • 335 15 яну 2021

  Важно съобщение за търговските обекти на територията на район "Средец"

  Прочетете повече
 • 334 08 дек 2020

  Започва актуализация на всички Недвижими културни ценности (Паметници на културата) в квартал 422, с обхват - затворения контур между улиците – „Г. Раковски“, „Хан Аспарух“, „6-ти септември“, „Патриарх Евтимий“, гр. София.

  Прочетете повече
 • 333 04 дек 2020

  Места за търговия на открито за продажба коледни сувенири и елхи на територията на район "Средец"

  Прочетете повече
 • 332 13 окт 2020

  Започва актуализация на всички Недвижими културни ценности (Паметници на културата) в осем квартала: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 и 421, с обхват - затворения контур между улиците – „Г. Раковски“, „Граф Игнатиев“, „Патриарх Евтимий“, „6-ти септември“, „Хан Аспарух“, „Г. Раковски“, гр. София.

  Прочетете повече
 • 331 24 авг 2020

  Заповед за провеждане на обществено обсъждане, относно Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I, кв. 3, местност „Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10, район „Средец“ на територията на Княжеска градина, район „Средец“, гр.София

  Прочетете повече
 • 330 20 авг 2020

  Съобщение на схема за празнична украса

  Прочетете повече
 • 329 12 авг 2020

  Обяснение от 'Топлофикация София' ЕАД относно необходимостта от реконструкцията на топлопроводните съоръжения по ул. 'Цар Иван Шишман'

  Прочетете повече