Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Съобщения

 • 400 14 Oct 2021

  Одобрен проект от НАГ-СО за рекламен елемент върху калкан на сграда 13/9м.на ул. „Г.С.Раковски” №128 и издадено разрешение за поставянето му

  Прочетете повече
 • 399 12 Oct 2021

  Съобщаване на заинтересованите лица за инвестиционно проектиране на „спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“, парк „Княжеска градина“, гр. София

  Прочетете повече
 • 398 11 Oct 2021

  Стартира подаването на заявления от етажните собствености по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

  Прочетете повече
 • 397 07 Oct 2021

  Избори за Президент и Вицепрезидент/ Избори за 47 НС на 14.11.2021

  Прочетете повече
 • 396 07 Oct 2021

  Важно за избирателите в изборите за президент и вицепрезидент на РБ и за народни представители за НС, насрочени за 14.11.2021 г.

  Прочетете повече
 • 395 04 Oct 2021

  Уведомления за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии

  Прочетете повече
 • 394 04 Oct 2021

  Списък на местата за поставяне на избирателни списъци за провеждане на предсрочните избори за народни представители за НС, насрочени за 11 юли 2021 година

  Прочетете повече
 • 393 01 Oct 2021

  Одобрен проект от НАГ за: „Поставяне на рекламен елемент по индивидуален проект: на стена без отвори, 4/3м и 4/8м“ на сграда с административен адрес: ул. „Граф Игнатиев“, №74

  Прочетете повече
 • 392 01 Oct 2021

  Обществено обсъждане на виза за инвестиционно проектиране на обект: „Спортна площадка“ в парк „Княжеска градина“

  Прочетете повече
 • 391 01 Oct 2021

  Важно за родителите на деца, неприети в общински детски градини подари липса на свободни места

  Прочетете повече