skip to Main Content

Програма “Ваканция” за деца и ученици от 6 до 18 години

За трета поредна година Дирекция "Спорт и младежки дейности" организира Програма „ВАКАНЦИЯ".Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г., като включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт,…

Read More

Започва обработването на тревните площи срещу кърлежи в кв. Яворов

От утре, 11 май, започва обработването срещу кърлежи на тревните площи в кв. Яворов.Препаратът, който ще се използва (БАНДИТ), е с доказано действие само против бълхи, кърлежи и хлебарки.Обработените места ще бъдат маркирани с табели.

Read More

Отворени са временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми

Вече са отворени временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми.Площадките са 30 на брой в различни райони на София:✔️те ще работят в сезона на смяна на гумите, като целта е гумите да не се оставят в междублокови…

Read More

Удължава се карантината за детската кухня на ул. „Тича” № 6

До 9 април (включително) се удължава карантината за детската кухня на ул. „Тича” № 6Напомняме, че вече закупените купони ще важат след отваряне на кухнята.През този период родителите могат да посещават другата ни детска млечна кухня на ул. "Хан Аспарух"…

Read More

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район Средец за периода 05.04-09.04.2021 г.

От „ЧЕЗ България" ЕАД съобщават за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район Средец за периода 05.04-09.04.2021 г. както следва:• На 08.04.2021 г. /09:00 - 13:00 ч. / - Жк.Яворов: Хан Омуртаг 8, 6• На 06.04.2021 г. /09:00 -…

Read More

Район ‘Средец’ стартира предоставянето на услуга “Патронажна грижа +”

Район 'Средец' стартира предоставянето на услуга “Патронажна грижа +” Стартира предоставянето на услуга патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020…

Read More

Съобщение за ОВОС относно инвестиционно предложение за „Регионално инвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ" гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837       …

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на покривна реклама /светещи ажурни букви/ „FoodPanda“

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ21-ВК08-278/23.02.2021г.  ДО  ОГНЯН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕС         УЛ. „ФРИТЬОФ НАНСЕН”…

Read More
Back To Top