skip to Main Content

До 1 юли се подават заявления по кампанията за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата

В срок до 01.07.2024 г. може да се подадат заявления по кампанията на Столична община за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата, „Компостирай вкъщи“.

Всички желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявление за това по електронната поща: i.pelova@sredec-sofia.org както и в деловодството на районната администрация на адрес: ул. “Леге” 6

Заявление за Кампанията можете да изтеглите от тук или да получите в деловодството на район „Средец“ на адрес: ул. “Леге” 6

Компостерът е съд за събиране на растителни отпадъци, в който след разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии, гъбички и други инфлитрирани микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и постоянна температура се генерира естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата.

Кампанията цели да стимулира гражданите да намалят крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи нагласите за рециклиране на различни видове отпадъци. Всички, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране трябва да могат да ги разположат в дворовете на къщите, в междублокови пространства или до кооперациите си СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ.

Back To Top