skip to Main Content

Обработка срещу кърлежи и комари в район “Средец”

На 21 март и на 04 април ще бъде извършена обработка на общински зелени площи в район "Средец" – паркове, градини и междублокови пространства - срещу кърлежи и комари .Обработкате ще се извършва при сухо време, като тези за кърлежи…

Read More

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне…

Read More

Организация на движението във връзка с отбелязване на Националния празник на Република България – 3 март

От 18.00 часа до приключване на мероприятието на 28.02.2023 г. на ул. “Аксаков“ в участъка между ул. „Георги Бенковски‘ и ул. „Дякон Игнатий“;От 12.00 часа на 02.03.2023г. до 03.00 ч. на 03.03.2023 г. на северозападната дъга на пл. „Св. Алексансър…

Read More

Започва кампания за раздаване на безплатни домашни компостери

Всички граждани, желаещи да получат безплатно контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка в Район „Средец“ до 09.03.2023 г. Инициативата е част от кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“.…

Read More

Организация на движението за ул. „Цар Шишман“

До 17.11.2022 г. (включително) продължава организацията на движение, като се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено…

Read More

Започва полагането на нова настилка по ул. „Шишман“ и ул. „6-ти септември“

От 7 август започва полагане на нова настилка на пътните платна на ул. „Шишман“ и ул. „6-ти септември“. Строително-монтажните работи включват демонтаж на временната асфалтова настилка, направа на нова пътна конструкция и монтаж на нови бетонови и гранитни павета на…

Read More

Столична община във Viber

Столична община поддържа официална Viber общност от 2019 година насам, като към момента потребителите надхвърлят 34 000 души.Всекидневно в общността се публикува важна и актуална информация за гражданите и гостите на столицата, касаеща промяна в организацията на движението, пръскане на…

Read More

Организация на движението във връзка с обновяване на публичните пространства в централна градска част

Във връзка с обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – зона 4 се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва: До 10.09.2022 г. (включително) по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул.…

Read More

Организация на движението по ул.“Христо Белчев“ поради извършване на СМР

Поради извършване на строително – монтажни работи, ул. „Христо Белчев“ ще бъде затваряна, в зоната на ул. „Иван Денкоглу“ до ул. „Солунска“ , от 1 до 30 юни – всеки ден от 8.30 -11.30 и 13.30 - 15.30 ч.

Read More

Заради реконструкция на уличен канал ще бъде спряно движението за превозни средства по ул. “Проф. Фритьоф Нансен”

От 28 май 2022 г. за 75 работни дни ще бъде спряно движението за превозни средства заради реконструкцията на уличен канал от Софийска вода. Обхватът на проекта е реконструкция по ул. "Проф. Фритьоф Нансен" от бул. "Eвлоги и Христо Георгиеви"…

Read More
Back To Top