skip to Main Content

Започва кампания за раздаване на безплатни домашни компостери

Всички граждани, желаещи да получат безплатно контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка в Район „Средец“ до 09.03.2023 г.

Инициативата е част от кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“. Основната ѝ цел е да стимулира гражданите за намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Заявленията са в свободен текст със следното задължително съдържание:

1. три имена на заявителя;

2. адрес (изискването е адресът да бъде на територията на район „Средец“);

3. телефон за връзка;

4. задължително трябва да се впише и: „Получателят декларира, че ще съхранява предоставения му компостер и ще го ползва по предназначение на посочения в заявлението адрес за срок от две години“.

Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани, освен от граждани, от администрациите на училища, детски градини и детски ясли.

Място на подаване: деловодство на Район „Средец“, ул.“Леге“ № 6.

Телефон за информация: 02/948-43-36 – Мария Христова; Ирена Пелова.

Back To Top