skip to Main Content

Изменения на Наредбата за обществения ред относно използването на пиротехнически изделия

С приетите от Столичния общински съвет с Решение №45 от 27.01.2022 г. изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община бяха въведени нови правила за използването на пиротехнически изделия от категория F2 и категория F3.…

Read More

Започва записването за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2022

Започва записването за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2022. Инициативата на Столична община е изцяло безплатна, като право на участие има всеки младеж на възраст от 15 до 29 г., живеещ на територията на София. Академията предоставя: - Безплатни мотивационни сесии от…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св.Валентин, мартеници и картички на територията на район „Средец”

З А П О В Е Д№ РСЦ22 – РД 09 – 17 / 03.02.2022 г. За създаване на по-добра организация на търговията със сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и пролетни артикули на територията на район „Средец“, на…

Read More

Съобщаване на заинтересованите лица за разрешено изработване и изменение на ИПРЗ и РУП за м. “Трета извънградска част”, кв.24, УПИ II-2, ул. “Ивац Войвода” 18

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ Към РСЦ21-ВК08-2329/20.01.2022 г. ДОСОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-2 с адм. адрес ул.…

Read More

В началото на пролетта 12 дка в Борисовата градина ще бъдат отново достъпни за граждани, съобщи Трайчо Трайков пред БТА

В началото на пролетта на тази година 12 дка в Борисовата градина ще бъдат отново достъпни за граждани, съобщи пред БТА кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.Той каза, че от години тези 12 дка са заградени към преобладаващо частния имот…

Read More

Трайчо Трайков пред БНР: “При наличие на средства ще премахнем автокъщата от Борисовата градина в кратки срокове”

Преди няколко дни, главният архитект на София Здравко Здравков е подписал заповедта за премахване на бетонните фундаменти с метални конструкции в автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина. Тя е изградена преди много години, а първоначално собственикът е имал договор със Столичната…

Read More

Важна информация за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица – наематели и ползватели на общински нежилищни имоти

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Решение № 828 от 16.12.2021 г. на Столичен общински съвет С Решение № 828 от 16.12.2021 г. по Протокол № 44, т. 22, се дава възможност за временно освобождаване - изцяло или частично, от задължението за заплащане на…

Read More

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за ПУП – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на Парк „Борисова градина“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна: Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община. Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски…

Read More
Back To Top