skip to Main Content

Нова банкова сметка за ваучери в ДМК

От 1 юни 2022 г. в район „Средец“ се променя банковата сметка за ваучери за храна на децата до 3 годишна възраст в:

Детска млечна кухня №2 на ул. Хан Аспарух“ №60

и

Детска млечна кухня №19 на ул. „Тича“ №6

Получател: Район „Средец“, ДМК № 2 и ДМК №19

IBAN BG97SOMB91303124908901

BIC SOMBBGSF

Трите имена на детето, № на фактура

Back To Top