skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Със заповед No 3РД-847/04.07.2022г. на командира на Сухопътните
войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) войнишки длъжности за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши
училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:
1.1. в гарнизон София, 18 бр. съгласно Приложение No 1;
1.2. в гарнизон Стара Загора, 45 бр. съгласно Приложение No 2;
1.3. в гарнизон Ямбол, 35 бр. съгласно Приложение No 3
1.4. във в. ф. 52740 – Хасково, 20 бр. съгласно Приложение No 4;
1.5. във в. ф. 34750 – Карлово, 102 бр. съгласно Приложение No 5;
1.6. в гарнизон Плевен, 30 бр. съгласно Приложение No 6;
1.7. във в. ф. 54060 – Шумен, 5 бр. съгласно Приложение No 7;
1.8. във в. ф. 42600 – Мусачево, 10 бр. съгласно Приложение No 8;

Back To Top