skip to Main Content

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за ПУП – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на Парк „Борисова градина“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти“ ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев.
Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РСЦ21-РД09- 271 / 29.12.2021г. на Кмета на район „Средец” в дигитална среда ще се представи проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община (онлайн) на 13.01.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14e3a439f1c2995b23db5722f8e61028

Проектът за ПУП с графичните материали към него са налични в сградите на районните администрации на адреси: район „Средец“ – ул. “Леге” № 6, район „Лозенец“ – бул. “Васил Левски” № 2, район „Изгрев“ – ул. “Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на на НАГ – СО в раздел Подробни устройствени планове:
https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/#Attachment

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в деловодството на район “Средец” задължително към вх.№ РСЦ18-ВК08-1050 или по електронна поща: utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имената и контакти на подателя.
За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 17.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:
https://city-council-sofia.webex.com/city-councilsofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-271 / 29.12.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6 и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org .

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

Заповед за провеждане на обществено обсъждане

Становища – част 1

Становища – част 2

Становища – част 3

Становища – част 4

Становища – част 5

Становища – част 6

Становища – част 7

Становища – част 8

Становища – част 9

Становища – част 10

Становища – част 11

Становища – част 12

Становища – част 13

Становища – част 14

Становища – част 15

Становища- част 16

Становища – част 17

Становища – част 18

Становища – част 19

Становища – част 20

Становища – част 21

Становища – част 22

Становища – част 23

Становища – част 24

Становища – част 25

Становища – част 26

Становища – част 27

Становища – част 28

Становища – част 29

Становища – част 30

Становища – част 31

Протокол РЕСУТ_08-03-22

Back To Top