skip to Main Content

Организация на движението по ул.”Христо Белчев” поради извършване на СМР

Поради извършване на строително - монтажни работи, ул. "Христо Белчев" ще бъде затваряна, в зоната на ул. "Иван Денкоглу" до ул. "Солунска" , от 1 до 30 октомври - всеки ден между 14.00 и 17.00 ч.

Read More

Одобрен проект от НАГ- СО за рекламен елемент по индивидуален проект на стена без отвори, 4/3 м. и 4/8 м. с издадено разрешение за поставяне №69 от 01.09.2021г., на кв.417, сграда/СОС с идентификатор 68134.103.124.1, м. „Зони Г- Центъра” (част), ул. „Граф Игнатиев” №22

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ21-ВК08-1688/10.09.2021г. СЪОБЩЕНИЕ         На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че НАГ- СО е одобрил проект…

Read More

Одобрен проект от НАГ-СО за: „Поставяне на рекламен елемент по индивидуален проект: на стена без отвори, 10/8м“ на сграда с идентификатор 68134.103.28.1, с административен адрес: ул. „Ген. Гурко“, №34, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДОЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ И НОВПул.“Ген. Гурко“, №34, вх.“А“, вх. „Б“ и вх. „В“  гр. София ДО„МЕТРОПОЛИС ГРУП“АДбул.“Евлоги и Христо…

Read More

Важно за родителите на деца, неприети в общински детски градини

Уважаеми родители, Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински…

Read More

Предстои обработка на тревните площи срещу кърлежи в кв. Яворов

От утре, 9 септември, започва обработването срещу кърлежи на тревните площи в кв. Яворов.Препаратът, който ще се използва (БАНДИТ), е с доказано действие само против бълхи, кърлежи и хлебарки.Обработените места ще бъдат маркирани с табели.

Read More

Програма “Ваканция” за деца и ученици от 6 до 18 години

За трета поредна година Дирекция "Спорт и младежки дейности" организира Програма „ВАКАНЦИЯ".Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г., като включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт,…

Read More

Започва обработването на тревните площи срещу кърлежи в кв. Яворов

От утре, 11 май, започва обработването срещу кърлежи на тревните площи в кв. Яворов.Препаратът, който ще се използва (БАНДИТ), е с доказано действие само против бълхи, кърлежи и хлебарки.Обработените места ще бъдат маркирани с табели.

Read More

Отворени са временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми

Вече са отворени временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми.Площадките са 30 на брой в различни райони на София:✔️те ще работят в сезона на смяна на гумите, като целта е гумите да не се оставят в междублокови…

Read More

Удължава се карантината за детската кухня на ул. „Тича” № 6

До 9 април (включително) се удължава карантината за детската кухня на ул. „Тича” № 6Напомняме, че вече закупените купони ще важат след отваряне на кухнята.През този период родителите могат да посещават другата ни детска млечна кухня на ул. "Хан Аспарух"…

Read More

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район Средец за периода 05.04-09.04.2021 г.

От „ЧЕЗ България" ЕАД съобщават за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на район Средец за периода 05.04-09.04.2021 г. както следва:• На 08.04.2021 г. /09:00 - 13:00 ч. / - Жк.Яворов: Хан Омуртаг 8, 6• На 06.04.2021 г. /09:00 -…

Read More
Back To Top