skip to Main Content

Издадено разрешение за поставяне на светеща ажурна реклама на ул. Фритьоф Нансен №45

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ22-ВК08-855/25.05.2022г. СЪОБЩЕНИЕ         На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че НАГ- СО е одобрил…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” гр. София, ул. "Леге" № 6, тел. 9484517  факс 9861837  www.sredec-sofia.org З А П О В Е Д №РСЦ22- РД 56 – 4/01.04.2022 г. За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и…

Read More

Детската кухня на ул. „Хан Аспарух” № 60 няма да работи на 21 и 22 март 2022 г.

Поради възникнала авария Детската кухня на ул. „Хан Аспарух” № 60 няма да работи на 21 и 22 Март 2022 г.Вече закупените купони ще важат след отваряне на кухнята.По желание на родителите – на 22 март – могат да се…

Read More

Информационно събитие за домоуправители по проекта SHEERenov

На 14.03.2022 г. (понеделник) от 18 ч. ще се проведе информационна среща за домоуправителите на сградите получили обследване за енергийна ефективност в рамките на проекта SHEERenov при следния дневен ред: Информация за напредъка по проекта, включително представяне на резултати от…

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда на ул. „Цар Шишман“, №3, гр. София.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДОЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ-БОРИС БЕЛАУРОВ ХИКОВул.“Цар Шишман“, №3гр. София ДО„МЕТРОПОЛИС ГРУП“АДбул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2гр. София…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св.Валентин, мартеници и картички на територията на район „Средец”

З А П О В Е Д№ РСЦ22 – РД 09 – 17 / 03.02.2022 г. За създаване на по-добра организация на търговията със сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и пролетни артикули на територията на район „Средец“, на…

Read More
Back To Top