skip to Main Content

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на покривна реклама /светещи ажурни букви/ „FoodPanda“

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ21-ВК08-278/23.02.2021г.  ДО  ОГНЯН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕС         УЛ. „ФРИТЬОФ НАНСЕН”…

Read More
Back To Top