skip to Main Content

Разрешение за поставяне на паметна плоча на писателя Константин Константинов и художничката Донка Константинова върху фасада на сграда на ул. „Цар Шишман“ №53а, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ21-НЦ62-45-(12) На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че…

Read More

Издадено разрешение за поставяне на светеща ажурна реклама на ул. Фритьоф Нансен №45

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ22-ВК08-855/25.05.2022г. СЪОБЩЕНИЕ         На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че НАГ- СО е одобрил…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” гр. София, ул. "Леге" № 6, тел. 9484517  факс 9861837  www.sredec-sofia.org З А П О В Е Д №РСЦ22- РД 56 – 4/01.04.2022 г. За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и…

Read More

Детската кухня на ул. „Хан Аспарух” № 60 няма да работи на 21 и 22 март 2022 г.

Поради възникнала авария Детската кухня на ул. „Хан Аспарух” № 60 няма да работи на 21 и 22 Март 2022 г.Вече закупените купони ще важат след отваряне на кухнята.По желание на родителите – на 22 март – могат да се…

Read More

Информационно събитие за домоуправители по проекта SHEERenov

На 14.03.2022 г. (понеделник) от 18 ч. ще се проведе информационна среща за домоуправителите на сградите получили обследване за енергийна ефективност в рамките на проекта SHEERenov при следния дневен ред: Информация за напредъка по проекта, включително представяне на резултати от…

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда на ул. „Цар Шишман“, №3, гр. София.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДОЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ-БОРИС БЕЛАУРОВ ХИКОВул.“Цар Шишман“, №3гр. София ДО„МЕТРОПОЛИС ГРУП“АДбул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2гр. София…

Read More
Back To Top