skip to Main Content

Стартира провеждането на обществена поръчка с предмет “Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 12 СУ “Цар Иван Асен II”

По силата на Споразумение за съвместно възлагане № Към РСЦ22-У321-101-(3)/31.10.2022 г. (12.09.2022 г.,), сключено между СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СРЕДЕЦ” и 12-то СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II”, кметът на район"Средец" стaртира провеждането на обществена поръчка с предмет:„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА…

Read More

Разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда на ул. “Ген. Гурко”№26

ДО„МЕТРОПОЛИС ГРУП“ АДбул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2гр. София ДОЕС и НОВП в сградатаул. „Ген. Гурко“, №26гр. София ДОВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦАсъгласно чл.15 от АПК СЪОБЩАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №70/16.09.2022г. ЗА :„РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ КАЛКАН НА СГРАДА:…

Read More

Кандидатстването за енергийно обновяване на жилищата ще стартира през ноември 2022г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд. Новата програма за саниране на многофамилни сгради стартира през ноември т.г., обявиха от МРРБ. Както вече…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на цветя на площ от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 2 дни на територията на район „Средец”

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ: • Срокът на действие на заповедта е от 14.09.2022 г. до 17.09.2022 г., включително.• Издаване на разрешения става по реда на подаване на заявленията, до изчерпване на посочените в настоящата заповед места. Предимство…

Read More

Одобрен проект за подмяна информационно табло изобразяващо информация за качеството на атмосферния въздух на ул.“Г.С. Раковски“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДО ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СО ЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СО ул.“Леге“, №6 ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ…

Read More

Обява за подмяна на информационно табло изобразяващо информация за качеството на атмосферния въздух – бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДОЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СОЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СОул.“Леге“, №6 ДОВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦАсъгласно чл.15 от АПК  …

Read More

Ден на Отворените врати по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

На 13.09.2022 г., вторник, от 11:00 часа в Залата на Американския център на Столична библиотека, на пл. "Славейков" 4А , ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, финансиран…

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за строеж на: “Бюст-паметник на композитора Петко Стайнов“ в парк“Борисова градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ДОЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СОЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СОул. „Леге“, №6 ДОФОНДАЦИЯ“ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ“ул. „Иван Вазов“, №23гр.София Съобщение NК.РСЦ21-…

Read More

Разрешение за поставяне на паметна плоча на писателя Константин Константинов и художничката Донка Константинова върху фасада на сграда на ул. „Цар Шишман“ №53а, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ21-НЦ62-45-(12) На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че…

Read More
Back To Top