skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 3 дни на територията на район „Средец”

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя на територията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО определям:
Read More

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне…

Read More

Издадени разрешителни за премахване на дървета в частни имоти

Бул. "Цариградско шосе" №47 до оградата към ул. "Младен Павлов"1 бр. топола - с гнилостни процеси по стъблото1 бр. ясен – силно наклонен под дъга над паркинга Ул. "Граф Игнатиев" №452 бр. Айлант – самоизраснали в оградата2 бр. Джанки –…

Read More

Издадено разрешително от НАГ за поставяне на паметна плоча на актрисата Славка Славова“ на бул.”Цариградско шосе” №15, вх. А

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ23-ВК08-282/28.02.2023г. ДОЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ.15 ОТ АПК ДОСОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XIII-2,…

Read More

Краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”

СО-район „Средец“ обявява краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I”, финансирано по линия на механизма за възстановяване и устойчивост до 10.05.2023 г.След тази дата, съгласно…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и картички на територията на район „Средец”

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и картички на територията на район „Средец” Заповед_2023Изтегляне Списък валентинки 2023Изтегляне Списък мартеници 2023Изтегляне Незаети места за МАРТЕНИЦИ - 2023Изтегляне

Read More

Среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането

На 26.01.2023 г. от 18:00 ч. район „Средец“ организира среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането.Срещата ще се състои в Зала „Американски център“ на Столична библиотека на пл. "Славейков" 4a.Ще бъдат разяснени условията за…

Read More
Back To Top