skip to Main Content

Програма „Зелена София 2023“

Отново стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г. По програмата за облагородяване на зелените пространства около блоковете им могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища.Изчерпателна информация за кандидатстването, подготовката на проектите, формуляри за кандидатстване и друга…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 3 дни на територията на район „Средец”

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя на територията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО определям:
Read More

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне…

Read More

Издадени разрешителни за премахване на дървета в частни имоти

Бул. "Цариградско шосе" №47 до оградата към ул. "Младен Павлов"1 бр. топола - с гнилостни процеси по стъблото1 бр. ясен – силно наклонен под дъга над паркинга Ул. "Граф Игнатиев" №452 бр. Айлант – самоизраснали в оградата2 бр. Джанки –…

Read More

Издадено разрешително от НАГ за поставяне на паметна плоча на актрисата Славка Славова“ на бул.”Цариградско шосе” №15, вх. А

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ23-ВК08-282/28.02.2023г. ДОЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ.15 ОТ АПК ДОСОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XIII-2,…

Read More

Краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”

СО-район „Средец“ обявява краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I”, финансирано по линия на механизма за възстановяване и устойчивост до 10.05.2023 г.След тази дата, съгласно…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и картички на територията на район „Средец”

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и картички на територията на район „Средец” Заповед_2023Изтегляне Списък валентинки 2023Изтегляне Списък мартеници 2023Изтегляне Незаети места за МАРТЕНИЦИ - 2023Изтегляне

Read More

Среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането

На 26.01.2023 г. от 18:00 ч. район „Средец“ организира среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането.Срещата ще се състои в Зала „Американски център“ на Столична библиотека на пл. "Славейков" 4a.Ще бъдат разяснени условията за…

Read More
Back To Top