skip to Main Content

Съобщаване на постъпил проект за ИПР на ул. Гурко” 4 за УПИ “многофункционална обществено-обслужваща сграда с хотел “

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. "Леге" № 6 тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org РСЦ23-ВК08-275/4/31.08.2023г. ДО„ГПП МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООДчрез пълномощникМихаил Вълчановул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 6, ет.4 СОБСТВЕНИК на ПИ 68134.101.33 ДОГ-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВАКМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАчрезТРАЙЧО ТРАЙКОВКМЕТ НА РАЙОН…

Read More

Национален ученически конкурс “Наследник съм на…” посветен на 110 годишнина от Балканските войни

Националният ученически конкурс „Наследник съм на ...." е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието…

Read More

Миене на улици в район “Средец”

От Столичен инспекторат съобщават за организация на миене на улиците в район „Средец”, както и територията, заключена в следните улици: бул. „Витоша”, бул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Позитано“Предприемат се необходимите мерки при временно закриване (частично или цялостно) на участъци от…

Read More

Третиране на общински тревни площи в район “Средец” срещу бълхи и комари

На 16 юли 2023 г ще бъде извършена обработка на общински зелени площи в район "Средец" – паркове, градини и междублокови пространства - срещу комари, а на 20 юли 2023 г. - срещу бълхи.Дезинсекцията за комари ще се състои след…

Read More

Паметна плоча на проф. Геза Фехер“ на фасада на сграда на ул.“6-ти септември“№7А, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ23-ВК08-1221 На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че…

Read More

Грижа в дома

Столична община - район „Средец“ стартира проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична…

Read More

Обществено обсъждане на: Проект за виза за проучване и проектиране на „Паметник на децата, загинали по време на трагичните конфликти в България 1923-1944г.“ в парк „Княз-Борисова градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. №КъмРСЦ23-ВК08-925-[2]/13.06.2023г. О Б Я В Л Е Н И Е СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,В изпълнение…

Read More

Разрешение за поставяне за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция “ГС“ е издал разрешение за поставяне №43 от 19.05.2023г, за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“, 1 брой, с административен адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38, район „Средец“ - СО. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Read More

Разрешение за поставяне на монументално декоративен елемент в Градската градина

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, Ви съобщаваме, че Главния архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №25 от 31.03.2023г, за: “Монументално-декоративен елемент: Временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“, пл. „Княз Александър I“-„Градска градина“ на площадка „Мавзолей“, в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. 478, район „Средец“, м.„Център-Зона“А“-„юг““. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Read More

Летен режим на работа на общинските детски градини в район “Средец”

Режим на работа на общинските детски градини в район "Средец" през летния период:През м. юни 2023 г. ще работят всички общински детски градини в район "Средец"През м. юли 2023 г. ще работят:▪️ 77 ДГ "Магнолия" (поема децата от 18 ДГ…

Read More
Back To Top