skip to Main Content

Съобщаване на ПРОЕКТ – ПУП-ИПЗ и РУП за НАДСТРОЯВАНЕ на НКЦ на ул. „Славянска“ №13

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Съобщение № РСЦ23-ВК08-2423 На основание чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на мартинеци, цветя и пролетни сувенири на територията на район ‘Средец’

З А П О В Е Д№ РСЦ24 – РД 09 – 9 / 31.01.2024 г. За създаване на по-добра организация на търговията с мартеници, картички, цветя и пролетни сувенири на територията на район „Средец“ и събиране на дължимите такси,…

Read More

Съобщение за поставяне на покривна реклама на стадион “Васил Левски”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ДО„НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАДБул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38гр. София ДОЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АДул.“Света София“, №7, ет.5гр. София…

Read More

Разрешение за поставяне на светеща покривна реклама на ул. „Ген. Гурко“, №62

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция „Градска среда“ на СО е одобрил проект и издал разрешение за поставяне № 129/19.12.2023г. за: “Ажурна светеща покривна реклама „JOHNNIE WALKER KEEP…

Read More

Съобщаване на Заповед №САГ-РА53-754/26.10.2023г за допускане изработване на ПУП-ИПЗ и РУП за НАДСТРОЯВАНЕ на НКЦ на ул. „Л. Каравелов“ №34

СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”Гр. София, 1000, ул. „Леге” № 6 тел. 9877811,12,131 ф.9861837 www.sredec-sofia.org Съобщение № РСЦ23-ВК08-2189-(2) от 18.12.2023г На основание чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал Заповед №САГ-РА53-754/26.10.2023г за…

Read More

Относно Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с наближаващия край на проекта екипите осъществяват ускорени…

Read More

Места за коледни подаръци, сувенири, и сурвакници, за не по-малко от 5 дни, на територията на район „Средец”

Във връзка със създаване на по-добра организация на търговската дейност в район „Средец“ по време на коледните и новогодишни празници и събиране на дължимите такси, на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27 от…

Read More
Back To Top