skip to Main Content

Стартира провеждането на обществена поръчка с предмет “Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 12 СУ “Цар Иван Асен II”

По силата на Споразумение за съвместно възлагане № Към РСЦ22-У321-101-(3)/31.10.2022 г. (12.09.2022 г.,), сключено между СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ” и 12-то СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II”, кметът на район”Средец” стaртира провеждането на обществена поръчка с предмет:
„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА

НА 12 СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II” В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ”.

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни работи по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 12 СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II” в Столична община – район „Средец, находяща се гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 72, в т.ч. по част “Архитектура”, част “Отопление, вентилация и климатизация” , част “Водоснабдяване и канализация”, част “Пожарна безопасност” и част “Конструктивна”.

Линк към електронната преписка на поръчката в Профила на купувача в ЦАИС

ЕОП: https://app.eop.bg/today/253056

Back To Top