skip to Main Content

  1. Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от служителите в СО- район ‘Средец’ за 2018г. и 2019 г.

  2. Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от служителите в СО- район ‘Средец’ за 2022г.
  3. Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от служителите в СО- район ‘Средец’ за 2023г.
  4. Регистър на подадените декларации по чл.49. ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от служителите в СО – район “Средец”  за 2024г.
  5.  Получени дарения
  6.  Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
  7. Частна общинска собственост
  8. Публична общинска собственост
  9. Регистър на подадени декларации от служители на администрацията в район „Средец“ по ЗПУКИ
  10. Регистър на разрешителните за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект, върху терени общинска собственост за 2023 година
Back To Top