Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Публични регистри

Частна общинска собственост

Жилища – частна общинска собственост

Нежилищни имоти – частна общинска собственост