Столична Община Район "Средец"

Публични регистри

Частна общинска собственост

Жилища – частна общинска собственост

Нежилищни имоти – частна общинска собственост