Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Публични регистри

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ от служителите в СО- район 'Средец'