skip to Main Content

Пролетно почистване 2022

От Столичен инспекторат информират, че традиционното пролетно почистване на София ще продължи от 1 до 15 април.

В рамките на кампанията ще се организират дейности, с които да се почистят и облагородят само места за обществено ползване като:

  • прилежащи територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, общински учреждения, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, училищни дворове, детски заведения и места, които споделяме.
  • възстановяване и боядисване на пейки
  • засаждане от доброволци със собствен посадъчен материал на дървета, храсти и цветя в градинки, междублокови пространства и паркове, територии около манастири, крайградски места и зони за отдих.
  • премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове по улици и булеварди.

На сайта на Столичен испекторат https://bit.ly/3uBOP4R са посочени начините за безплатно изхвърляне на текстил, електронно и електрическо оборудване, опасни отпадъци и гуми от превозни средства.

Напомняме, че кастрене и резитба на дървета и храсти се извършва само с разрешително от районните администрации.
Клоните се оставят до контейнерите за битови отпадъци, но отделно от едрогабаритните, тъй като всеки вид отпадък се извозва на различни депа и смесването им води до сериозни затруднения с почистването.

В офисите на всеки районен инспекторат ще бъдат осигурени ръкавици и чували, логистика и информация за местата за почистване. https://bit.ly/3tOeUP6

Участие в кампанията можете да заявите:

Back To Top