skip to Main Content

Провеждане на отчетно-изборно събрание на ОНЧ “Антон Страшимиров”

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
При ОНЧ „ АНТОН СТРАШИМИРОВ-1926 “

най- учтиво Ви кани на

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
в САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО
в кино „ Влайкова“
/ул. „Цар Иван Асен II” № 11/

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.05.2022 г. От 18 ч. НАЧАЛО НА РЕГИСТРАЦИЯТА ОТ 17 ч.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

➢ 1. Отчети на Читалищното Настоятелство и на Проверителната комисия за периода 2019-2021 г.
➢ 2. Приемане на проекто-бюджета на читалището за 2022 г.
➢ 3. Приемане на решения за работа на читалището през 2022 г.-2024.
➢ 4. Избор на Читалищно Настоятелство и Проверителна комисия, както и на председатели на настоятелството и комисията.

С цел подготвяне на списъците за гласуване, от 29.04.2022 г. В 17 ч. се прекратява приемането на членове на читалището, имащи право на глас на събранието на 13.05. 2022 г.

Секретар на читалището – Цветелина Сярова
Председател на настоятелството – Олег Ковачев

 

 

 

 

Back To Top