skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Конкурсът е за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Обявата можете да изтеглите оттук:

Back To Top