skip to Main Content

Планирани ремонти

Период Локация Тип дейност Промени в движението 5, 8, 10, 17, 19, 22, 24, 26 февруари Ул. Галичица, между ул. „Плачковица“ и ул. „Якубица“ Бетонови работи и товаро-разтоварителни дейности Затваряне на движението от 8:30 до 16:30 9, 12, 16, 19,…

Read More

Патронажна грижа

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 ПРОЦЕДУРА: BG05M90P001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Проект BG05M90P001-2.101-0152 „Да си подадем ръка в тези трудни времена“ БЕНЕФИЦИЕНТ: Столична община – район „Студентски“, ОБЩА СТОЙНОСТ: 111 300 лв., от които…

Read More

Услуги за бизнеса

Регистрация и контрол на търговската дейност Уважаеми граждани, Тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които извършва отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност". Списък с услуги, срокове и цени

Read More
Back To Top