skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед No 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместнот командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).
Read More

О Б Я В А за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс

Със заповед No ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната наРепублика България са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за приемане наслужба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО), съгласноПриложение No 2 от заповедта. Кандидатите за приемане на служба в доброволния…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка No РД-547/08.04.2022 г., са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданскисредни или висши…

Read More

Обявявяне на длъжности за приемане на служба на български гражданив доброволния резерв без конкурс

Български граждани, освободени от военна служба, да подават документи за сключване на договор за служба в доброволния резерв на длъжностите по т. 1 не по-късно от 28.10.2022 г Обявявяне на длъжности за приемане на служба на български гражданив доброволния резерв…

Read More

ОБЯВА за конкурс за оркестранти

За кандидатстващите за приемане на военна служба и назначаване на длъжности в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (длъжностите по Приложения NoNo…

Read More

ОБЯВА за войнишки длъжности в Националната гвардейска част -гр.София

Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното военно окръжие по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 21.04.2022 г. Обява…

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във формирования на ВВС

Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление в което да посочат до три длъжности само от едно приложение пот. 1. за участие в конкурса, чрез структурите на ЦВО, до съответното длъжностно лице по т. 3, в срок до 29.04.2022 г.
Read More

Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” /ПИОЧР/

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РСЦ21-РД09-258/09.12.2021 г. на Кмета на район „Средец”, ОБЯВЯВА КОНКУРСЗа длъжността „Старши…

Read More

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Read More

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Read More
Back To Top