skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времетоот 02.05.2024 г. до 03.05.2024 г.,в Командване за логистична поддръжка

Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, съгласно Приложение № 1. Длъжностно…

Read More

Обяви за провеждане на конкурси за войнишки длъжности във ВМС, СКСО, КЛП

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Обява за провеждане на конкурс за войнишки…

Read More

Свободно работно място за длъжността: медицинска сестра в ДГ №18 “Детски свят”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА:МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 '' ДЕТСКИ СВЯТ'' 1. Цел на…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Конкурсът е за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г.в Съвместното командване на специалните операции. Обява за конкурс за войнишки длъжностиИзтегляне

Read More

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Конкурсът е за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Обявата можете да изтеглите оттук: Обява за конкурс за матросиИзтегляне

Read More

ОБЯВЯВАНЕ на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 - Плевен ОбявяванеИзтегляне

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Военновъздушните сили No РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:
Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед No 3РД - 189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина Обява-по-заповед-ОХ-1192-от-23.12.2022-ВМА-1Изтегляне

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. ВГС-за-публикуване-1Изтегляне

Read More
Back To Top