skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина Обява матросиИзтегляне

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Със заповед No 3РД-847/04.07.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски
Read More

О Б Я В А за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.
Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед No 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместнот командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).
Read More

О Б Я В А за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс

Със заповед No ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната наРепублика България са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за приемане наслужба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО), съгласноПриложение No 2 от заповедта. Кандидатите за приемане на служба в доброволния…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка No РД-547/08.04.2022 г., са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданскисредни или висши…

Read More

Обявявяне на длъжности за приемане на служба на български гражданив доброволния резерв без конкурс

Български граждани, освободени от военна служба, да подават документи за сключване на договор за служба в доброволния резерв на длъжностите по т. 1 не по-късно от 28.10.2022 г Обявявяне на длъжности за приемане на служба на български гражданив доброволния резерв…

Read More

ОБЯВА за конкурс за оркестранти

За кандидатстващите за приемане на военна служба и назначаване на длъжности в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (длъжностите по Приложения NoNo…

Read More

ОБЯВА за войнишки длъжности в Националната гвардейска част -гр.София

Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното военно окръжие по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 21.04.2022 г. Обява…

Read More
Back To Top