skip to Main Content

Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжността “старши инспектор” в районен инспекторат “Средец”

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВАПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕНА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОРВ РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „СРЕДЕЦ“ – 6 РАБОТНИ МЕСТА Описание на длъжността: Контролира изпълнението на дейностите по договорите, сключени между Столична община и фирмите изпълнители по дейност „Чистота“ и…

Read More

Обява за провеждане на конкурс в Съвместното командване на силите

Със заповед № 3РД-464/06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 35 (тридесет и пет) длъжности за…

Read More

Заповед на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръженитесили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника заприлагане на Закона за отбраната и въоръжените сили…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

Със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националниявоенен университет, са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и вчужбина, съгласно Приложение № 1.Кандидатите за участие в конкурса,…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

Със заповед № ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба във военно формирование 24430 – гр. Троян

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следнитеизисквания: да имат средно или по-високо образование; към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за…

Read More

Министерски заповеди

за обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс и за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Национална гвардейска част, гр. София

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: да имат средно или по-високо образование; към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на…

Read More
Back To Top