skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Конкурсът е за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г.в Съвместното командване на специалните операции. Обява за конкурс за войнишки длъжностиИзтегляне

Read More

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Конкурсът е за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Обявата можете да изтеглите оттук: Обява за конкурс за матросиИзтегляне

Read More

ОБЯВЯВАНЕ на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 - Плевен ОбявяванеИзтегляне

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Военновъздушните сили No РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:
Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед No 3РД - 189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за…

Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина Обява-по-заповед-ОХ-1192-от-23.12.2022-ВМА-1Изтегляне

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. ВГС-за-публикуване-1Изтегляне

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Обявата е за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в съвместното командване на специалните операции…

Read More
Back To Top