skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

Със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националниявоенен университет, са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и вчужбина, съгласно Приложение № 1.Кандидатите за участие в конкурса,…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

Със заповед № ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба във военно формирование 24430 – гр. Троян

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следнитеизисквания: да имат средно или по-високо образование; към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за…

Read More

Министерски заповеди

за обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс и за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Национална гвардейска част, гр. София

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: да имат средно или по-високо образование; към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на…

Read More

Обява за конкурс в Сухопътните войски

Със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътни войски, са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както…

Read More

Обява за подбор на районен инспекторат “Средец”

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВАПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕНА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОРВ РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „СРЕДЕЦ“ – 5 РАБОТНИ МЕСТА Описание на длъжността: Контролира изпълнението на дейностите по договорите, сключени между Столична община и фирмите изпълнители по дейност „Чистота“ и…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на силите

Със заповед № 3РД-190/07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 28 (двадесет и осем) длъжности за…

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във Военновъздушните сили

Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и…

Read More
Back To Top