skip to Main Content

Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП, ИПРЗ и РУП за “детска библиотека” на ул. „Славянска“ №13

Съгласуван РУП

Съгласуван ИПЗ

Back To Top