skip to Main Content

Столична община във Viber

Столична община поддържа официална Viber общност от 2019 година насам, като към момента потребителите надхвърлят 34 000 души.
Всекидневно в общността се публикува важна и актуална информация за гражданите и гостите на столицата, касаеща промяна в организацията на движението, пръскане на тревни площи против кърлежи, миене на улици, разположение на мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци в различни райони на София, провеждане на разнообразни мероприятия, информация за културния живот и много други.
Сканирайте QR кода, за да се присъедините към канала

Back To Top