skip to Main Content

Програма “Зелена София 2023”

Отново стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г. По програмата за облагородяване на зелените пространства около блоковете им могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища.
Изчерпателна информация за кандидатстването, подготовката на проектите, формуляри за кандидатстване и друга необходима информация за подготовка на проектните предложения е публикувана на интернет-страницата на Столична община на адрес : https://www.sofia.bg/program-green-sofia-2023 . Там кандидатите ще открият и трябва да изтеглят нужните им формуляри за кандидатстване.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17:00 ч. на 28.04.2023 г. в деловодството на районната администрация, за територия на която се намира зелената площ, за облагородяване на която се кандидатства.
Много важно е, да се подчертае, че по Програмата може да се кандидатства за облагородяване само на терени – ОБЩИНСКА собственост.
Допълнителна информация кандидатите могат да получат от експертите на дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23, zelena_sofia@sofia.bg или на 02/948-43-36, info@sredec-sofia.org.

Back To Top