skip to Main Content

Организация на движението за връчване на Националните награди „ИКАР 2024“ в Народен театър „Иван Вазов“

От 07:00 часа до 24:00 часа на 27.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на:

ул. „Георги Бенковски“ в участъка между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“;

ул. „Иван Вазов“ в участъка между ул. „Георги Бенковски“и ул. „Кузман Шапкарев“;

ул. „Славянска“ в участъка между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Дякон Игнатий“.

Back To Top