skip to Main Content

ОБЯВЯВАНЕ на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 – Плевен

Back To Top