skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

Със заповед № ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс, съгласно Приложение № 1.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

    Back To Top