skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във формирования на ВВС

Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление в което да посочат до три длъжности само от едно приложение пот. 1. за участие в конкурса, чрез структурите на ЦВО, до съответното длъжностно лице по т. 3, в срок до 29.04.2022 г.

Back To Top