skip to Main Content

ОБЯВА за войнишки длъжности в Националната гвардейска част -гр.София

Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното военно окръжие по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 21.04.2022 г.

Back To Top