skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя на
територията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО

Back To Top