skip to Main Content

Краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”

СО-район „Средец“ обявява краен срок за приемане на Заявления за участие по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”, финансирано по линия на механизма за възстановяване и устойчивост до 10.05.2023 г.
След тази дата, съгласно Насоките за кандидатстване по програмата, в районната администрация няма да се приемат документи, касаещи горепосочената процедура.

За повече информация, може да се обръщате към вече публикуваните контакти

За консултации:

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.

инж. Милен Дянков

m.dyankov@sredec-sofia.org

02/948-43-59

инж. Гергана Кърджилова

geri1961@abv.bg

02/948 43 05

Back To Top