skip to Main Content

Ден на отворените врати със заинтересованите страни по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”

На 27.10.2021 г. (сряда) от 11:00 до 13:00 в Заседателната зала на район “Средец”, на ул. “Леге”№ 6, ще проведем ден на отворените врати по проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov” , на които експерти от „Българо-австрийска консултантска компания“ АД ще предоставят допълнителна информация на заинтересованите етажни собствености от района.

Подробности за проекта може да намерите тук

Back To Top