skip to Main Content

В СО – район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от БТК ЕАД за поставяне на базова станция за глас или данни на ул. „Стефан Караджа” № 6, на сградата с идентификатор 68134.101.37.1

Прилежащи документи

Съобщение
Обява

Back To Top