skip to Main Content

Към настоящия момент жителите на район „Средец“ са 72 461, от които избирателите са 63 423.

В това число се включват и лицата получили българско гражданство и регистрирани на служебен адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, на основание чл. 93, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация. Към момента техният брой е 34 659, от които избирателите са 31 392.

Back To Top