skip to Main Content

Кадастрална карта на район Средец

Картите са с актулно съдържание за: улична мрежа, жп линии, адресна номерация, номера на блокове, жилищни, обществени и промишлени зони, паркове и градини, наименования на квартали и жилищни комплекси, граници и имена на райони, хидрография – реки, езера, язовири с техните наименования, гори и др.

Кадастрална карта на район Средец | Sredec_optimized.png

Back To Top